Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2020

Politická strana ZaRegion představuje veřejnosti kandidátku do říjnových krajských voleb v Ústeckém kraji.

Na setkání, které proběhlo dne 30. 6. 2020 v Bílině, se oficiálně představila nová politická strana ZaRegion. Nové politické uskupení sdružuje především starosty měst a obcí. „Chceme zaujmout voliče, které zajímají praktické problémy našeho kraje, uvedl lídr kandidátky Ing. František Padělek, generálporučík letectva ve výslužbě, někdejší velitel vzdušných sil Armády České republiky a v současnosti úspěšný starosta Roudnice nad Labem.

Sdružení kandidátů politické strany Zaregion předstupuje před voliče Ústeckého kraje s volebním programem který reaguje na zásadní, aktuální problémy Ústeckého kraje, včetně problémů které odkryla nedávná pandemie Covid 19. Za jeden z hlavních úkolů považujeme nutnost dosáhnout co nejlepší připravenosti celého kraje na podobné, krizové situace, které v blízké budoucnosti mohou znovu nastat. Chceme se soustředit na nezbytné zajištění především zdraví a bezpečnosti našich občanů, minimalizovat následné negativní dopady pandemie zejména pak narůstající nezaměstnanost, zastavit odliv zahraničních dělníků z firem kraje, udržet v chodu malé a střední podniky a živnostníky. Podporujeme rovněž i naše občany- tzv. pendlery, kteří pracují za hranicemi naší země a jsou významným zdrojem příjmů tisíců občanů našeho kraje a jejich rodin. V otázce udržení zaměstnanosti v Ústeckém kraji budeme aktivně podporovat české i zahraniční investory – zájemce o vstup do vytvořených průmyslových zón. V centru naší pozornosti bude i zkvalitnění a rozšíření technického vzdělávání naší mládeže, a to počínaje základními školami, tak i středními školami a odbornými učilišti, jichž je kraj zřizovatelem. Stejně však budeme na území kraje podporovat i střední a vysoké soukromé školy. V kvalitním vzdělání naší mládeže vidíme budoucnost Ústeckého kraje. Samozřejmostí je pro nás podpora rozvoje krajské infrastruktury, zdravotnictví a dopravy, včetně lodní dopravy na řece Labe. Důraz budeme klást i na rekultivaci oblastí postižených dřívější těžbou uhlí, když Ústecký kraj se do budoucna musí stát krajem jezer.
Řada našich kandidátů jsou starostové a starostky měst a obcí Ústeckého kraje a proto dobře známe situaci v celém kraji. Ve vedení Ústeckého kraje proto chceme po krajských volbách sehrát i podstatně významnější roli než tomu bylo doposud právě v podpoře rozvoje měst a obcí kraje, s důrazem i na pomoc malým obcím, kde je situace nejsložitější. Pracovníci krajského úřadu musí lépe spolupracovat s vedením měst a obcí při řešení všech jejich zásadních problémů, reagovat i na předpokládané snížení rozpočtovaných finančních prostředků státu a aktivně podporovat investiční záměry mající přímý vliv na zaměstnanost a chod měst a obcí. Budeme významně podporovat i rozvoj zemědělství a ovocnářství v našem kraji a zajištění soběstačnosti základními potravinami. Ústecký kraj se musí znovu stát zahradou České republiky.
Politická strana Zaregion nabízí spolupráci všem politickým stranám a hnutím, které budou v krajských volbách do krajského zastupitelstva občany Ústeckého kraje zvoleny. „V naší kandidátce jsou především nestraníci, ale najdou se i politicky začlenění lidé. Naše kandidátka nabízí lidi ověřené praxí, kteří nevyrostli na základě stranických struktur, ale na základě dosahovaných výsledků ve svých dosavadních profesích nebo při řízení samospráv, což dává záruku, že umí problémy řešit. Lidé je znají z praxe a tak hlavním motivem k volbě naší strany je důvěra. Konfliktní kampaň od nás nečekejte,“ dodal na závěr Ing. František Padělek, v nedávné minulosti zkušený generál, nyní úspěšný starosta Roudnice nad Labem.

 

 „Krajská politika je především služba našim městům, obcím a jeho občanům a ne způsob obživy.“
Ing. František Padělek, generálporučík v.v.
Politická strana ZaRegion
se zúčastní voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje
konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.

KONTAKTNÍ INFORMACE

ZaRegion, Seifertova 4/7, 418 01 Bílina
IČ 71340084
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky ZaRegion: f5jtvkt

TRANSPARENTNÍ BANKOVNÍ ÚČTY

Zvláštní účet - 2433325010/5500
VOLEBNÍ ÚČET - 2433325029/5500

Zpráva o financování volební kampaně ZaRegion
volby do zastupitelstev krajů v roce 2020, ke stažení zde:

Údaje o financování volební kampaně

Údaje o financování volební kampaně

 • Pavel Musil, 07.07.1968
  Bílina
 • 85 000,00 Kč
 • Lucie Ječmenová, 28.05.1982
  Bílina
 • 35 000,00 Kč
 • ARMEX Oil s. r.o.
  Mánesova 2022/13
  Děčín VI-Letná 405 02
  IČ 25403460
 • 100 000,00 Kč
  Bezúplatné plnění
 • František Padělek, 04.02.1952
  Roudnice nad Labem
 • 79 193,00 Kč